10 januari 2013

Whiskyarbetare i Skottland


Branschorganisationen Scotch Whisky Association, uppger att den skotska whiskyindustrin sysselsätter över 10 000 personer.
Destillerierna och butljeringsanläggningarna är viktiga för mindre samhällen.
Maltdestillerier ligger nästan jämt ute i glesbygd vilket förhindrar utflyttning. Tusentals av jobben kräver dessutom hög kompetens och utbildning. Många av arbetarna är trofasta och blir kvar i whiskybranschen under hela sina yrkesliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar